NK SENIOREN 2009 WEDSTRIJDVERSLAG FRIESCH DAGBLAD (FOTO'S LC)  
  

Goutum schrijft historie op Bond


Franeker - Een sluwe vos werd hij genoemd in de jaren dat 'ie elke strakke bal voorin steevast over de hekken joeg. Tacticus pur sang, meester in het formeren en niet vies van een vleugje intimidatie. In 2005 stopte Dirk Jan van der Woud, om gisteren - in zijn vierde pensioenjaar - nog eenmaal magistraal uit te halen.

Met Danil Iseger - de allrounder - en Hendrik Tolsma - de coming man - schreef Van der Woud op it Sjkeln geschiedenis. Nooit eerder stond kaatsclub Goutum e.o. na een bondswedstrijd op de hoogste trede van het ereschavot, maar uitgerekend op de meest prestigieuze afdelingspartij van het jaar flikten 'Woud' en zijn kompanen het. In een zinderende finale hield Goutum Minnertsga net van het lijf. Met 32 levensjaren is kaatsclub Goutum een relatieve 'nieuwkomer' in het kaatswereldje. Gekaatst werd er in forenzendorp al in de negentiende eeuw, maar nadat kaatsclub Nij Begjin (van 1946) haar naam maar vier jaar waar kon maken, werd het stil in Goutum. Pas in 1977 kwam het tot een herstart. Niet veel later meldde zich een klein, brutaal ventje aan, die - vergezeld door een fanatieke vader - vastberaden was om naam te maken in de kaatssport.

Nadat hij een groeispurt doorgemaakt had en zijn ongekend felheid had weten te beheersen slaagde hij in die opzet. Dirk Jan van der Woud kon zich in zijn metier - voorin en op de boven - met de allergrootsten meten. In 2000 zette hij een kroon op z'n carrire. Na een onvergetelijke finale tegen Pieter van Tuinen, Andr Kuipers en Chris Wassenaar won 'Woud' samen met Klaas Berkepas en Klaas Anne Terpstra (koning) de PC. Vijf jaar later zette de man, die inhoud gaf aan de term 'bulderende lach', een streep onder z'n loopbaan.

Als trainer/coach ging hij verder en de speling van het lot wilde dat Van der Woud in de finale n van z'n pupillen, Hylke Bruinsma, tegenover zich trof. Die had overigens net zo goed een stoel kunnen pakken en gaan zitten, want vanwege de gemene, laagstaande zon kreeg Wassenaar vrijwel elke bal op z'n dak. Meer dan eens moest 'De Grutte' daarop het antwoord schuldig blijven.

De finale maakte veel goed van een kaatsdag die, vanwege de grote kwaliteitsverschillen tussen de 66 deelnemende afdelingen, spanning ontbeerde. Op basis van de jongste resultaten - Minnertsga won de generale in Tzummarum en was in wisselende samenstelling ook al de beste op de Bond van 2001, 2003, 2005 en 2006 - werden Wassenaar c.s. de beste kansen toegedicht. Maar het was Goutum dat het beste uit de startblokken schoot. Terpstra was aan de stuit het 'gevoel' wat kwijt, Van der Woud zat direct lekker in de wedstrijd en Vrouwe Fortuna verkeerde vooraleerst aan de zijde van de Goutumers. Zo vochten blijdschap en pijn om voorrang op het grimas van Iseger toen de achterinse op 1-0 en 6-4 niet zonder fortuin, want via de pols, de kleine kaats voorbij sloeg.

Door een, in de ogen van Minnertsga, arbitrale dwaling van Peter de Bruin kantelde de partij. De hoofdscheidsrechter oordeelde een bal in het tussenspel van Wassenaar als 'aan' en kwam daar logischerwijs niet op terug, ondanks de felle protesten van de Minnertgasters. Het vermeende onrecht deed Minnertsga ertoe besluiten om er dan maar - niet alleen in daden maar ook in woorden - een echte 'oorlog' van te maken. De woorden vielen vooral tussen Terpstra en Van der Woud, in 2000 samen nog de PC winnend, maar nu verwikkelend in een woordenstrijd, die geen van beiden na afloop wensten te herhalen.
Hoe dan ook, de belangrijkste conclusie was dat Minnertsga terug kwam in de partij, daarbij geholpen door de onervarenheid van Tolsma. De 21-jarige opslager koos bij een 2-0 en 6-2 voorsprong tot tweemaal toe voor een 'veilige' bal voorin, maar werd daar beide keren door Bruinsma keihard op afgerekend. Het kostte Tolsma z'n functie als meest voorname opslager in het partuur. Het gewicht van de partij kwam daarmee meer en meer op de schouders te liggen van Iseger, die met z'n diepe, vallende bal naar hartenlust Wassenaar bestookte.
Toch kon de partij nog alle kanten op omdat Minnertsga zich weigerde over te geven, ook toen het in het zesde eerst een schone zes voorsprong weggaf. Op 3-2 en 6-6 retourneerde Bruinsma nog wel fenomenaal vanaf de boven, maar het scherpe oog van lijnrechter Pieter Dijkstra had getraceerd dat de Minnertgaster dat kunststukje van achter de bovenlijn had gefabriceerd. Zo werd het twee om n spel en kreeg ook Tolsma meer en meer lol in zijn spel toen hij Wassenaar tot tweemaal toe in het achterperk te pakken nam.
Wassenaar foeterde eens, schopte tegen de bal en antwoordde aan de opslag met een serie kanonskogels waarop met name Van der Woud moest passen. Zo ontspon zich een heerlijk schouwspel, rijk aan tactiek, verwensingen tot aan onder de gordel en - toch ook - fouten. De meest cruciale werd gemaakt door Terpstra, op het moment dat beide partijen al het allesbeslissende elfde eerst waren ingegaan. Bij 5-5 en 4-2 keerde Terpstra de bal in het tussenspel wel, maar het was de tweevoudige PC-winnaar een lief ding waard geweest als hij in zijn eigenlijk opzet - retour perk - was geslaagd. Nu moest de 37-jarige routinier zelf nog aan de bak. Het leidde tot z'n achtste 'poedel' (4-4) en een kaats bij de boven. Die was Wassenaar (kwaad uit) te machtig en daarmee viel het doek voor Minnertsga omdat in de voorlaatste slag Tolsma voor de kaats had gekeerd.

Zo komt de Mulier prijs voor het eerst in de geschiedenis van haar bestaan in de prijzenkast van Goutum te staan. Gedurende de dag raakte de Goutumers door achtereenvolgende zeges op Akkrum, Grou, Easterlittens, Heerenveen en Leeuwarden in een flow. De Littensers boden nog het meeste tegenspel, maar Jochum Bouma, Feiko Broersma en Pier Piersma slaagden er tot tweemaal toe niet in om een passend vervolg te vinden op een succesvolle inhaalslag. LKC Leeuwarden, met Arnold Terpstra, Karel Nijman en Peter de Boer, bood in de halve eindstrijd veel minder weerstand. Al in de beginfase vielen alle belangrijke slagjes in het voordeel van de Goutumers uit, waarna de benen en de armen van de hoofdstedelijke formatie steeds minder vaak deden wat het hoofd hen nog wel ingaf. Een omloop eerder was Heerenveen, waar regerend PC-koning Douwe Groenendijk vanwege een schouderblessure niet in het perk verscheen, aan hetzelfde verschijnsel ten onder gegaan. Mentaal geknakt, doodop na een lange, lange dag kaatsen.

Prijswinnaars:
1. Goutum (Hendrik Tolsma, Dirk Jan van der Woud en Danil Iseger),
2. Minnertsga (Klaas Anne Terpstra, Hylke Bruinsma en Chris Wassenaar),
3. Leeuwarden (Arnold Terpstra, Karel Nijman en Peter de Boer),
4. Heerenveen (Sybren Gerbens, Alle Jan Anema en Douwe Groenendijk),
4. St. Annaparochie (Wietse Jan Dijkstra, Pieter Jan Plat en Jacob Wassenaar),
6. Easterlittens (Jochum Bouma, Feiko Broersma en Pier Piersma),
6. Schettens-Longerhouw (Rienk Jelle Hibma, Hillebrand Visser en Sytse Hibma),
6. Dronrijp (Marten van der Leest, Simon Minnesma en Pieter Scharringa) en
6. Wjelsryp (Jelmer Hofstee, Siebe Greidanus en Jouke Bosje).
 


 
 
NK SENIOREN 2009 WEDSTRIJDVERSLAG FRIESCH DAGBLAD (FOTO'S LC)