Neem contact op!

Het Bestuur en adres van Kaatsclub Goutum.

Buorren 31, 9084 BB Goutum

Albert Walsweer : Voorzitter
06-17107280
albert.walsweer@nhlstenden.com

Ben Keetels : Secretaris, wedstrijd-secretariaat en ledenadministratie.
06-42126896
benkeetels@gmail.com

Ronald Steffens : Penningmeester
06-43142299
RSteffens1@gmail.com

Sybren Broekstra : Sponsors & Wedstrijdprijzen
06-10916230
sybrenbroekstra@hotmail.com

Theo de Boer : Algemeen
06-36158138
theodeboer@hotmail.com

Andre de Vries : Jeugdzaken
06-25088879
andre_gelske@gmail.com