Neem contact op!

Het bestuur en adres van Kaatsclub Goutum.

Buorren 31, 9084 BB Goutum

E-mail algemeen: kaatsclubgoutum@gmail.com

Albert Walsweer : Voorzitter
albert.walsweer@nhlstenden.com

Sido Visser : Secretaris, wedstrijdsecretariaat en ledenadministratie
sidovisser@hotmail.com

Ronald Steffens : Penningmeester
RSteffens1@gmail.com

Sybren Broekstra : Sponsors & Wedstrijdprijzen
sybrenbroekstra@hotmail.com

Theo de Boer : Algemeen
theodeboer@hotmail.com

Andre de Vries : Jeugdzaken
andre_gelske@gmail.com

Locatie Sportveld Goutum